Skole­u­ni­for­mer – NEJ TAK

BT - - NYHEDER -

Beg­ge par­ter me­ner, at det bør va­e­re mu­ligt at fin­de en an­den løs­ning på de pro­ble­mer, sko­ler­ne har med mob­ning, da der skal va­e­re plads til at ud­tryk­ke, hvem man er gen­nem sin på­kla­ed­ning.

»Man bør snak­ke med si­ne børn om kva­li­te­ten ved for­skel­lig­hed og ret­ten til at gå i det, man vil. Vi tror ik­ke på en ens­ret­ning, hvor man tvin­ger ele­ver­ne til at gå i no­get be­stemt tøj,« for­kla­rer Claus Hjort­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.