An­holdt for at dol­ke sin far ihjel på ga­den

BT - - DEBAT -

Fyns Po­li­ti har an­holdt en 48-årig mand og sig­tet ham for ons­dag at ha­ve stuk­ket sin 74-åri­ge far ihjel på åben ga­de i Svend­borg.

»Vi er ik­ke ta­et­te­re på et mo­tiv. Vi har li­ge an­holdt søn­nen, og nu skal han af­hø­res,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Ju­ste­sen.

Po­li­ti­et har kun­ne an­hol­de man­den ved at sik­re over­våg­ning fra om­kring­lig­gen­de for­ret­nin­ger og ta­le med vid­ner.. Bå­de søn­nen og fa­de­ren er fra lo­ka­l­om­rå­det. Over­fal­det fandt sted om­kring klok­ken 13.45 på Kloster­plads na­er Svend­borg Ba­ne­gård. Kort tid ef­ter blev of­fe­ret er­kla­e­ret død af en am­bu­lan­cela­e­ge. Den 48-åri­ge bli­ver i dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.