Do­mi­nos le­ve­rer fly­ven­de pizza

BT - - DEBAT -

Frem­ti­dens af­tens­mad kan for­ven­tes at bli­ve le­ve­ret fly­ven­de. I hvert fald hvis det står til fast­food­ka­e­den Do­mi­nos’ af­de­ling i New Ze­aland, der for før­ste gang har le­ve­ret en pizza med en dro­ne, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Dro­ner bli­ver cen­tra­le i kam­pen om pizza­le­ve­ring, me­ner Don Meij, der er di­rek­tør for Do­mi­nos. For når ma­den bli­ver le­ve­ret fly­ven­de, kan man sty­re uden om tra­fik­ken og le­ve­re ma­den langt hur­ti­ge­re til kun­der­nes hjem, ly­der det. Do­mi­nos vars­ler, at fir­ma­et og­så vil be­nyt­te dro­ner i Au­stra­li­en, Bel­gi­en, Frank­rig, Hol­land, Ja­pan og Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.