Fik­set på en uge

BT - - DEBAT -

EFFEKTIVITET Et ka­em­pe jord­falds­hul midt på en fem­spo­ret vej i den ja­pan­ske stor­by Fukuo­ka i det syd­li­ge Ja­pan er ble­vet ud­bed­ret på lyn­tid. Selv om hul­let var cir­ka 30 me­ter bredt og 15 me­ter dybt, er det lykkes at re­pa­re­re vej­en på un­der 48 ti­mer, forta­el­ler CNN.

Ar­bej­de­re har knok­let løs i døgn­drift og i lø­bet af få ti­mer få­et ha­eldt ce­ment og sand i hul­let, li­ge­som de har få­et la­vet de el-, gas- og van­d­rør, der var ble­vet re­vet over. Fra hul­let op­stod, og til vej­en var genåb­net, gik der ba­re en uge.

Den in­ten­se ind­sats kan ses i for­la­en­gel­se af, at det me­re end 30 me­ter bre­de og cir­ka to eta­ger dy­be hul skab­te frygt for, at de om­kring­lig­gen­de byg­nin­ger vil­le styr­te sam­men. Fra kan­ten af den ga­ben­de af­grund kun­ne man nem­lig se di­rek­te ind på so­k­len til byg­nin­ger om­kring hul­let.

Da hul­let op­stod, fik myn­dig­he­der­ne hur­tigt evaku­e­ret de om­kring­s­tå­en­de byg­nin­ger og af­spa­er­ret om­rå­det for at und­gå, at no­gen kom til ska­de. På miraku­løs vis kom in­gen no­get til.

Hul­let op­stod på grund ud­vi­del­sen af un­der­grunds­ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.