Tirs­dags-ana­ly­sen på gu­i­tar

BT - - DEBAT -

Om det er et for­søg på at la­eg­ge op til et me­get bredt sam­ar­bej­de i dansk po­li­tik, vi­des ik­ke. Men showet, som alt­så er uden Kristiansen, hed­der ’Po­li­tisk ro­cks­how ved Hel­veg/Mo­gen­sen-band’ og om­fat­ter og­så Car­sten Lassen på key­bo­ard og Ni­co­lai Kaar­sen på bas.

Pe­ter Mo­gen­sen for­kla­rer kon­cep­tet så­le­des:

»Den uhyg­ge­ligt kom­pe­ten­te po­li­ti­ske ana­ly­se­kraft på sce­nen (Morten og jeg) ud­nyt­tes til at vur­de­re og ae­r­ligt hud­flet­te cen­tra­le po­li­ti­ke­re (Løk­ke, Met­te F. m.fl.). Hver po­li­ti­kers si­tu­a­tion kry­dres med et ro­ck­num­mer der pas­ser til ved­kom­men­de (det lar­mer alt­så...). Der er et glimt i øjet, men det er og­så al­vor.«

Ban­det spil­ler kendt stof som Springs­te­en, Dylan og Sto­nes for det kra­e­ven­de Ven­stre-pu­bli­kum, der er vant til at fyl­de dan­se­gul­vet helt op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.