Mand om­kom­mer ef­ter at ha­ve kørt sin bil i Lim­fjor­den

BT - - DEBAT -

En mand er om­kom­met, ef­ter at han kør­te sin bil i Lim­fjor­den ons­dag af­ten, skri­ver TV2 Nord.

Man­den blev bja­er­get, men han er ble­vet er­kla­e­ret død ef­ter at va­e­re ble­vet frag­tet på ho­spi­ta­let, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti til tv-sta­tio­nen.

Po­li­ti­et blev kort før klok­ken 19.30 kaldt ud til Lind­holm Bryg­ge i Nør­re­sund­by, forta­el­ler vagt­chef ved Nord­jyl­lands Po­li­ti Bru­no Brix til TV2 Nord.

»Det er en be­bo­er på Lind­holm Bryg­ge, der hø­rer bra­get og ser bag­lyg­ter­ne for­svin­de ned i van­det. Han var fak­tisk i tvivl, om han så sy­ner, men han an­meld­te det, og det var jo helt rig­tigt,« si­ger han.

Dyk­ke­re fra Be­red­skabs­cen­ter Aal­borg red­de­de ef­ter­føl­gen­de man­den op af van­det, hvor­ef­ter han blev kørt til Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal hvor hans liv blev for­søgt red­det, men for­ga­e­ves.

Hvad der er gå­et for­ud for ulyk­ken, og hvor­dan bi­len end­te i van­det, ved Nord­jyl­lands Po­li­ti ik­ke.

Sa­gen be­hand­les som en fa­erds­el­su­lyk­ke. /ritzau/jfu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.