Star Wars-stjer­ne af­slø­rer af­fa­e­re med Har­ri­son Ford

BT - - TV / RADIO -

hun i bo­gen, som Pe­op­le brin­ger korte ud­drag fra.

Da ind­spil­nin­ger­ne var for­bi, var af­fa­e­ren det og­så, og Ford tog hjem til sin da­va­e­ren­de ko­ne Mary Marquardt, som han har to børn med.

Si­den blev den nu 74-åri­ge sku­e­spil­ler skilt, og i 1983 gif­te­de han sig igen, med Me­lis­sa Mat­hi­son, men hel­ler ik­ke det­te for­hold va­re­de ved. I 2010 gif­te­de Har­ri­son Ford sig med Det var så in­tenst. Det var ’Han’ og ’Leia’ i lø­bet af ugen og Har­ri­son og Car­rie i we­e­ken­der­ne MÅ­NEN I DAG

Ca­lis­ta Flo­ck­hart, som han fort­sat dan­ner par med.

Fis­her og Ford blev gen­for­e­net pro­fes­sio­nelt for en stund, da de to op­rin­de­li­ge stjer­ner spil­le­de med i den se­ne­ste Star Wars-film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.