Kel­ly over­ve­jer kar­ri­e­re-stop

BT - - TV / RADIO -

Li­vet som ver­den­skendt san­ger be­ty­der mas­ser af rejser og over­nat­nin­ger på ho­telva­e­rel­ser i for­skel­li­ge by­er ver­den over.

For nog­le ly­der det må­ske som drøm­men, men for san­ge­ren Kel­ly Clark­son, som er mor til to, er det no­get af det hår­de­ste ved at va­e­re pop­stjer­ne.

»Jeg el­sker at syn­ge, og jeg el­sker at ta­le med folk ved ’me­et-and-gre­ets’. Det er ba­re alt det an­det skidt, der føl­ger med job­bet. Jeg el­sker ik­ke at rej­se, for jeg er al­drig hjem­me. Det er hårdt, når man har en fa­mi­lie,« forta­el­ler hun i et in­ter­view med ma­ga­si­net Good Hou­se­ke­epi­ng.

San­ge­ren har søn­nen Re­m­ing­ton og dat­te­ren Ri­ver Ro­se, mens hun og­så er sted­mor for man­den Bran­don Bla­ck­sto­cks to børn, Sa­van­nah og Seth, som han har fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab.

Og da det er sva­ert at få fa­mi­li­e­li­vet til at ha­en­ge sam­men med de man­ge rejser, over­ve­jer Kel­ly Clark­son kon­stant at stop­pe sin pro­fes­sio­nel­le sang­kar­ri­e­re.

»Jeg vil al­tid va­e­re san­ger, men på det ni­veau, som jeg be­fin­der mig på nu, har jeg kon­stant skyld­fø­lel­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.