DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Novem­ber har i den grad va­e­ret en må­ned, hvor book­ma­ker­ne har sagt far­vel til det dan­ske mar­ked.

Først for­svandt Par­tyBets, si­den Scan­dic Book­ma­kers og Spor­ting­bet, og i går kom tu­ren så til To­nyBet.

Sel­ska­bet med­del­er nem­lig, at man luk­ker helt ned for den dan­ske af­de­ling af book­ma­ke­ren 1. de­cem­ber, men skri­ver og­så, at man vil fort­sa­et­te med at til­by­de dan­ske kun­der spil fra To­nyBet – det bli­ver ba­re uden den dan­ske li­cens.

Man skal ba­re log­ge ind via sel­ska­bets in­ter­na­tio­na­le si­de www.to­nybet.com, hvor­ef­ter alt iføl­ge mai­len vil va­e­re, som det har va­e­ret hidtil.

Igang­va­e­ren­de bonus­ser bli­ver dog er­kla­e­ret ugyl­di­ge, men lang­tids­spil og spil i øv­rigt, der ra­ek­ker for­bi 1. de­cem­ber, vil bli­ve stå­en­de, op­ly­ses det fra sel­ska­bet i en mail til spil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.