1 , 6 2

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste kamp i grup­pe­spil­let ved ATP-fi­na­len i Lon­don, som bør va­e­re me­re åben, end od­dse­ne an­ty­der. Sa­gen er nem­lig den, at Novak Djoko­vic bå­de er klar til se­mi­fi­na­ler­ne og har vun­det grup­pen in­den den­ne kamp, og der­for ga­el­der det for ham pri­ma­ert om at spa­re kra­ef­ter og und­gå ska­der in­den de to af­gø­ren­de kam­pe. Ga­el Mon­fils er mod­sat al­le­re­de ude af tur­ne­rin­gen, og kan så­le­des spil­le frit mod Novak Djoko­vic uden at spa­re kra­ef­ter til se­ne­re kam­pe. Han har det godt nok nor­malt sva­ert mod ser­be­ren, men va­er­di­en er på Ga­el Mon­fils.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.