1 ,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Na­est­ved fik op­tu­ren stop­pet mod Vend­sy­s­sel, men dels mød­te man top­hol­det, og dels hav­de man fem mand i ka­ran­ta­e­ne. Her er al­le mand klar igen, og det skal gi­ve go­de chan­cer for po­int i Vej­le. Na­est­ved har fak­tisk va­e­ret bed­re ude end hjem­me i den­ne sa­e­son, og Vej­le har mod­sat haft sva­ert ved at af­gø­re kam­pe­ne hjem­me i Nør­re­sko­ven, hvor blot to af de ni hjem­me­kam­pe er vun­det. De har til­med Ga­el On­dua i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bed­re. Så selv om Vej­le er in­de i en fin pe­ri­o­de, må va­er­di­en lig­ge på po­int til ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.