2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I nat fly­ver den ova­le bold rundt i Ca­ro­li­na, hvor New Or­le­ans Saints ga­e­ster di­vi­sions­ri­va­ler­ne, og her kan der ven­te en lil­le over­ra­skel­se. For det har ik­ke va­e­ret no­gen stor sa­e­son for Ca­ro­li­na og sid­ste sa­e­sons MVP Cam Newton. Hol­det kan ik­ke fin­de me­lo­di­en og har al­le­re­de tabt seks kam­pe i den­ne sa­e­son, og slut­spil­let ser al­le­re­de ud til at glip­pe. Ca­ro­li­nas for­svar kan få sto­re pro­ble­mer når Drew Bre­es kig­ger for­bi. Qu­ar­ter­ba­ck­en har va­e­ret brand­varm i år, og han bør kun­ne sa­et­te nok po­int på tav­len, så vi kan få over­ra­skel­sen i nat.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.