Me­die: Dela­ney ta­ger hold­kam­me­rat med til Bun­des­liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge lavg@bt.dk

Bun­des­liga-bund­hol­det Wer­der Bre­men har få­et smag for kø­ben­hav­ne­re.

Til jul skif­ter FC Kø­ben­havn-an­fø­rer Thomas Dela­ney til den ty­ske tra­di­tions­klub. Og han får til som­mer sel­skab af sin sven­ske hold­kam­me­rat Ludwig Au­gustin­s­son. Det skrev sven­ske Af­ton­bla­det i går.

Iføl­ge avi­sen var Au­gustin­s­son med Thomas Dela­ney i Bre­men i au­gust for at for­be­re­de sit som­mer­skif­te. At det først bli­ver til som­mer skyl­des an­gi­ve­ligt, at FC Kø­ben­havn ik­ke er vil­lig til at slip­pe ven­stre­ba­ck­en tid­li­ge­re.

Rø­ver­køb

De dan­ske me­stre skul­le iføl­ge Af­ton­bla­det få tre mil­li­o­ner eu­ro for den sven­ske lands­holds­spil­ler - sva­ren­de til ca. 23 mil­li­o­ner kro­ner – men be­lø­bet kan sti­ge mar­kant, hvis di­ver­se bonus­ser ud­lø­ses.

Wer­der Bre­men lig­ger p.t. tred­jesidst i Bun­des­liga­en, og 22-åri­ge Au­gustin­s­son har få­et iføl­ge det sven­ske me­die få­et ind­byg­get en klau­sul om, at han kan bry­de af­ta­len med Wer­der Bre­men, hvis klub­ben til som­mer ryk­ker ned.

Sven­ske­ren har spil­let i FC Kø­ben­havn si­den ja­nu­ar 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.