BO DE­REK

BT - - NAVNE -

Har si­den 2002 va­e­ret i et for­hold med sku­e­spil­le­ren Jo­hn Cor­bett. Bo Dereks mand Jo­hn De­rek dø­de i 1998. Har va­e­ret he­ste­el­sker, si­den hun var barn, og ejer an­dulu­si­ske he­ste. Hun sid­der i be­sty­rel­sen for Ca­li­for­nia Hor­se Ra­cing. I 2002 ud­gav hun sin selv­bi­o­gra­fi med tit­len: ’Ri­ding Les­sons: Eve­ryt­hing That Mat­ters in Li­fe I Lear­ned from Hor­ses’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.