Løk­ke og Ga­de

BT - - NYHEDER -

BISAETTELSEN I DAG Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de kom­mer til Pe­ter Brixtof­tes bisaettelse i dag. El­lers bli­ver der na­ep­pe det helt sto­re frem­mø­de fra Ven­stres top­folk.

Pe­ter Brixtof­te del­te van­de­ne i Ven­stre, og hans for­hold til tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og Ven­stre-for­mand An­ders Fogh Ras­mus­sen kan bedst be­skri­ves som re­gu­la­ert had. Tab­te kamp­valg til Løk­ke Da An­ders Fogh blev for­mand for Ven­stre i 1998, be­tin­ge­de han sig iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at Pe­ter Brixtof­te un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der måt­te bli­ve na­est­for­mand. Så vil­le Fogh slet ik­ke va­e­re for­mand. Brixtof­te stil­le­de op, men tab­te plan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.