’’ ’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

Nå for da­e­len. Tro­e­de Ven­stre vil­le ha­ve fa­er­re ud­la­en­din­ge til Dan­mark, men nu åb­ner Kri­sti­an Jen­sen op for, at vi skal øge ind­van­drin­gen fra Afri­ka

Dan Jør­gen­sen (S)

Mi­gra­tion er en ka­em­pe ud­for­dring, og jeg vil mind­ske mi­gra­tion. Men in­tel­li­gent mi­gra­tion kan gav­ne

Kri­sti­an Jen­sen (V)

Hvor­dan gav­ner det Afri­ka, hvis du hen­ter de­res bed­ste til Dan­mark? Ska­ber det ud­vik­ling og der­med min­dre mi­gra­tion?

Dan Jør­gen­sen (S)

Ja. Det si­ger de selv, for­di er­fa­ring fra Ve­sten gør de­res ud­vik­ling sta­er­ke­re og ska­ber hjem­lig ud­vik­ling

Kri­sti­an Jen­sen (V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.