Red hjer­tet trods då

BT - - NYHEDER -

100 80 Kor­o­nar-ar­te­ri­e­for­kal­k­nings-sco­re 60 40 20 0 En us­und livs­stil hos per­so­ner med go­de ge­ner er li­ge så far­ligt som dår­li­ge ge­ner og en sund livs­stil. Et nyt stu­die vi­ser, at ’dår­li­ge ge­ner’ øger ri­si­ko­en for hjer­te-kar-syg­dom til det dob­bel­te. Det kan f.eks. va­e­re, hvis man har ar­ve­ligt for­hø­jet ko­leste­rol i blo­det. En sund livs­stil kan hal­ve­re ri­si­ko­en for hjer­te-kar-syg­dom - også selv om man har dår­li­ge ge­ner.

Jo hø­je­re sco­re, des stør­re ri­si­ko for iska­e­misk hjer­te­syg­dom (forsna­evrin­ger i de blodå­rer, som fø­rer blo­det til hjer­tet). Du kan ik­ke gø­re no­get ved din ge­ne­ti­ske ri­si­ko for hjer­te-kar-syg­dom­me. Den er du født med. Men ved at aen­dre på din liv­stil kan du nedsa­et­te ri­si­ko­en be­ty­de­ligt – isa­er hvis du har dår­li­ge ge­ner. Tag te­sten her­un­der og se, hvor du lig­ger nu. Er du ik­ke til­freds med re­sul­ta­tet, så un­der­søg hvor du let­test kan ryk­ke et ’nej’ til et ’ja’. F.eks. ar­ve­ligt højt ko­leste­rol el­ler tid­lig op­stå­en af hjer­te-kar­syg­dom­me i na­er­me­ste fa­mi­lie (ma­end un­der 60, kvin­der un­der 65).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.