Krø­ni­ken

DA­GENS TIP lørdag

BT - - TV -

Der er gå­et tre år. Det er som­me­ren 1972. Hen­rik fyl­der 20 år, og hans far­far, Kaj Hol­ger, gla­e­der sig til, at Hen­rik ef­ter endt va­er­nepligt kom­mer til­ba­ge til Bel­la. Imens er Hen­riks bror, Bo, flyt­tet på øde­gård i Sve­ri­ge, og Ida og Sø­rens for­hold bli­ver me­re og me­re an­strengt. Sam­ti­dig er Pal­le og Søs på vej ind i nye for­hold. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.