Men in Bla­ck

BT - - TV -

Da Bo­ris the Ani­mal unds­lip­per et fa­engsel, må Agent J rej­se til­ba­ge i ti­den til år 1969 for at for­hin­dre Bo­ris i at dra­e­be hans go­de ven og kol­le­ga Agent K. Mis­sio­nen skal lyk­kes, for el­lers op­hø­rer K med at ek­si­ste­re, og he­le den hem­me­li­ge or­ga­ni­sa­tion til be­ka­em­pel­se af on­de rumva­es­ner vil gå til grun­de, og det sam­me vil Jor­den. TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.