Hånd­bold

BT - - TV -

Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg kom­mer på en sva­er op­ga­ve, når de i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let ta­ger imod Bar­ce­lo­na. BSV har få­et en for­nuf­tig start, og de lig­ger på den 6. plads, der gi­ver avan­ce­ment til 1/8-fi­na­ler­ne. Bar­ce­lo­na, som har Jes­per Nød­des­bo og Las­se An­der­s­son i trup­pen, lig­ger num­mer 2 og er stor­fa­vo­rit­ter i op­gø­ret. DR1: 16.35

Paul og Me­ryl bor i New York og har mas­ser af suc­ces i de­res ar­bejds­liv, men de­res ae­g­te­skab er ved at gå i styk­ker. Da de en af­ten er vid­ner til et gangs­ter­mord, må de gå i et vid­ne­be­skyt­tel­ses­pro­gram og går un­der jor­den langt ude på lan­det. Kan den fri­ske luft og en pe­ri­o­de uden stress hja­el­pe dem med at fin­de hin­an­den igen? TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.