En bid af ...

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Hel­la og Ras­mus rej­ser til­ba­ge til 1970'er­ne, som de selv er vok­set op i. Her skal de le­ve i tre da­ge. Hel­la og Ras­mus får rig mu­lig­hed for at spi­se mas­ser af hvidt brød og mi­kro­ma­kro-mad, og så skal der i ti­dens ånd selv­føl­ge­lig ry­ges. Det bli­ver et sta­er­kt gen­syn med bå­de land­gangs­brød, hjem­mela­vet vin og hip­pie­ti­dens sta­er­ke kol­lek­ti­vis­me. TV 2: 20.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.