Thanksgiving

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør, Ru­fus Gif­ford, og hans mand, Step­hen DeVin­cent, el­sker thanksgiving. Og det­te års høj­tid bli­ver no­get helt sa­er­ligt for par­ret. Det er nem­lig sid­ste gang, de kan fejre det i am­bas­sa­dør­bo­li­gen Ryd­ha­ve nord for Kø­ben­havn. De in­vi­te­rer in­den­for i pri­va­ten og vi­ser os en ae­g­te ame­ri­kansk thanksgiving. TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.