Ki­ck­er ta­et­te­re på NFLs Hall of Fa­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re NFL-ki­ck­er Mor­ten An­der­sen er for fem­te gang blandt se­mi­fi­na­li­ster­ne i jag­ten på at bli­ve ind­lem­met i Pro Foot­ball Hall of Fa­me. Dan­ske­ren, der er in­de­ha­ver af po­in­tre­kor­den i NFL, har de to se­ne­ste år også va­e­ret blandt de 15 fi­na­li­ster, men er ble­vet sor­te­ret fra til al­ler­sidst.

NFL-eks­per­ten Gil Brandt fra nfl.com ran­ge­rer dog i år dan­ske­ren som den se­mi­fi­na­list med sy­ven­de­størst chan­ce for at slip­pe igen­nem nå­leø­jet. Der ind­lem­mes mel­lem fi­re og ot­te eks­spil­le­re i Hall of Fa­me hvert år. Hvem det bli­ver, of­fent­lig­gø­res da­gen før Su­per Bowl, som spil­les 5. fe­bru­ar na­e­ste år.

Blandt kon­kur­ren­ter­ne i år er run­ning ba­ck LaDai­ni­an Toml­in­son, som hol­der re­kor­den for flest tou­ch­downs i en sa­e­son, og wi­de re­cei­ver Ter­rell Owens og quar­ter­ba­ck Kurt War­ner, der li­ge­som Mor­ten An­der­sen var fi­na­li­ster i år. Na­e­ste ud­skil­ning sker i ja­nu­ar, hvor de i alt 26 se­mi­fi­na­li­ster bar­be­res ned til 15 fi­na­li­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.