TTH Holste­bro ta­ber nøg­le­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TTH Holste­bros hånd­bold­her­rer tab­te i af­tes med 25-30 ude mod Di­na­mo Buka­rest. Det var fem­te ne­der­lag i syv op­gør i Cham­pions Le­ague, og hol­det lig­ger fort­sat sidst i grup­pe D. Der­med le­ver drøm­men om vi­de­re avan­ce­ment kun i den yder­ste te­o­ri.

TTH Holste­bro skul­le i Ru­ma­e­ni­en for­sø­ge at føl­ge op på søndagens liv­gi­ven­de Cham­pions Le­ague-sejr over tyr­ki­ske Besik­tas. Det lyk­ke­des ik­ke. Trods 12-12 ved pau­sen og sto­re red­nin­ger af Ras­mus Lind trak Di­na­mo Buka­rest fra til 18-14 kort ef­ter pau­sen og så sig ik­ke til­ba­ge.

Der re­ste­rer tre grup­pe­kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.