Aggers mil­li­o­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IM­PE­RI­UM Da­ni­el Ag­ger er en af de bedst be­tal­te dan­ske fod­bold­spil­le­re no­gen­sin­de. Da han i 2006 skif­te­de fra Brønd­by til Li­ver­pool var det til en kon­trakt på 18 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Den af­ta­le blev si­den for­la­en­get to gan­ge, og da han i 2012 sat­te un­der­skrif­ten på sin sid­ste kon­trakt med Li­ver­pool var det an­gi­ve­ligt til en årsløn på he­le 62 mil­li­o­ner kro­ner.

I det lys var det for pe­a­nuts, at han to år se­ne­re skif­te­de hjem til Brønd­by, hvor årsløn­nen ’blot’ var li­ge over fem mil­li­o­ner kro­ner om året. Det var dog sta­dig nok til at gø­re ham til liga­ens na­est­bedst be­tal­te spil­ler ef­ter An­dreas Cor­ne­li­us.

Igen­nem sin kar­ri­e­re har Da­ni­el Ag­ger lø­ben­de in­ve­ste­ret i di­ver­se pro­jek­ter, hvoraf nog­le af dem fort­sat kø­rer, mens an­dre er ble­vet drop­pet igen.

BT gi­ver dig her et over­blik over Aggers im­pe­ri­um, der spa­en­der fra klo­ak­ser­vi­ce over ta­to­ve­rin­ger til vel­gø­ren­heds­ar­bej­de.

FRE­DAG 18. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.