FCK for­la­en­ger med Amankwaa

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­ny Amankwaa er i øje­blik­ket lang­tids­ska­det, men det har ik­ke for­hin­dret FC Kø­ben­havn i at for­la­en­ge kon­trak­ten med kant­spil­le­ren.

i går med­del­te su­per­liga­klub­ben, at par­ter­ne har for­la­en­get sam­ar­bej­det, så Amankwaa er i FCK frem til som­me­ren 2018.

»Vi sy­nes, at Dan­ny har et stort po­ten­ti­a­le, som vi sta­dig tror på, at vi kan for­lø­se yder­li­ge­re, når han er kom­met sig over sin ska­de, » si­ger ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken blandt an­det i en pres­se­med­del­el­se fra klub­ben.

Dan­ny Amankwaa blev i 2012 ind­lem­met i FCK’s første­hold­strup, og han er no­te­ret for 83 kam­pe.

Den 22-åri­ge kant­spil­ler er i øje­blik­ket ude med en kna­eska­de, der be­ty­der, at han ik­ke kom­mer i kamp i 2016.

»Det er rig­tigt dej­ligt for mig, at der nu er styr på min frem­tid. Jeg er godt i gang med min genop­tra­e­ning, og nu kan jeg hol­de fo­kus 100 pro­cent på den, og så ser jeg frem til at kom­me sta­er­kt til­ba­ge,« si­ger Dan­ny Amankwaa blandt an­det i pres­se­med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.