Syv gan­ge dansk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De to dan­ske her­re­sing­ler Vik­tor Axel­sen og Jan Ø. Jør­gen­sen er beg­ge klar til kvart­fi­na­ler­ne ved Su­per Se­ri­es Pre­mi­er-tur­ne­rin­gen China Open. De run­de­de en stor dansk bad­min­ton­dag af med sej­re i to sa­et. Der­med blev det til syv dan­ske sej­re ud af li­ge så man­ge mu­li­ge tors­dag.

Den tred­je­se­e­de­de Axel­sen vandt i an­den run­de over Hu Yun fra Hong­kong med cif­re­ne 21-15, 21-18.

Axel­sen var på pa­pi­ret klar fa­vo­rit mod ver­dens num­mer 17, men Hu Yun har ved fle­re lej­lig­he­der haft kram­met på dan­ske­ren. Så­le­des kom Hu Yun ind til op­gø­ret med en po­si­tiv 3-1-sta­ti­stik fra tid­li­ge­re ind­byr­des mø­der.

Dan­ske­ren var et lil­le skridt for­an fra be­gyn­del­sen af kam­pen, men la­en­ge hav­de Hu Yun held og dyg­tig­hed til at ha­en­ge på.

Ved stil­lin­gen 13-14 hav­de han mu­lig­hed for at ud­lig­ne, men han over­pla­ce­re­de sit for­søg på et vin­der­slag, og så måt­te han i ste­det se Axel­sen stram­me gre­bet.

Axel­sen spil­le­de sig til seks sa­et­bol­de ved stil­lin­gen 20-14 og ud­nyt­te­de den an­den.

Hu Yun kom bedre ud til an­det sa­et, hvor han brag­te sig for­an 9-5, men her­ef­ter vandt Axel­sen fi­re på stri­be og ud­lig­ne­de til 9-9.

Spil­le­ren fra Hong­kong kom dog igen for­an med to po­int ved 16-14, før Axel­sen med seks po­int på stri­be spil­le­de sig frem til fi­re mat­ch­bol­de.

Hu Yun af­va­er­ge­de de to før­ste, men be­gik så en fejl ved net­tet, der sluk­ke­de det sid­ste håb.

I gårs­da­gens sid­ste kamp sej­re­de Jan Ø. Jør­gen­sen med cif­re­ne 21-17, 21-13 over Ra­jiv Ou­seph fra Eng­land.

Jør­gen­sen tog en sti­me på 10 po­int fra 3-3 til 13-3 i før­ste sa­et, hvor han al­drig fik pro­ble­mer. I an­det sa­et kom dan­ske­ren på 12-1 og kør­te sej­ren hjem i sik­ker stil.

I her­redoub­le er tre dan­ske kon­stel­la­tio­ner klar til kvart­fi­na­ler­ne, nem­lig Mat­hi­as Boe/Car­sten Mo­gen­sen, An­ders Skaarup Ras­mus­sen/Kim Astrup og Mads Con­radPe­ter­sen/Mads Pi­e­ler Kol­ding.

I da­medoub­le er Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen vi­de­re, li­ge­som Li­ne Kja­er­s­feldt er det i da­mesing­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.