Djoko­vic slag­te­de Gof­fin i Lon­don

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Novak Djoko­vic brug­te blot en ti­me og 11 mi­nut­ter på at ta­ge sin tred­je sejr på stri­be ved ATP Wor­ld Tour Fi­nals.

På den an­den si­de af net­tet i ser­be­rens sid­ste kamp i grup­pe­spil­let stod re­ser­ven David Gof­fin. Han hav­de af­løst en ska­det Gaël Mon­fils og fik ik­ke en fod til jor­den.

6-1, 6-2 vandt Novak Djoko­vic, som i for­vej­en hav­de sik­ret sig ad­gang til se­mi­fi­na­len.

Ser­be­ren, som for ny­lig mi­ste­de før­ste­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten til An­dy Mur­ray, har vun­det den sto­re sa­e­son­fi­na­le de se­ne­ste fi­re år i tra­ek.

Iføl­ge ATP kan han ge­nero­bre rang­li­stens før­ste­plads, hvis han vin­der fi­na­len ved ATP Wor­ld Tour Fi­nals igen i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.