DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I fe­bru­ar 2017 skal der op­ta­ges med­lem­mer i NFL’s »Hall of Fa­me«.

Den dan­ske ki­ck­er Mor­ten An­der­sen er no­mi­ne­ret for tred­je år i tra­ek, men skal man tro Dan­ske Spil, må han igen se langt ef­ter en op­ta­gel­se i det fi­ne sel­skab.

Så­le­des får man od­ds 2,70 på en op­ta­gel­se i »Hall of Fa­me«, men der blot er 1,40 på, at det ik­ke sker. Mor­ten An­der­sen kan dog gla­e­de sig over, at det fak­tisk er det la­ve­ste od­ds i de se­ne­ste tre år på, at han kom­mer i »Hall of Fa­me«.

» Det er godt nok et lidt me­re åbent felt i år end tid­li­ge­re. I år ser vi kun få åben­ly­se valg som LaDa­ni­an Toml­in­son og Kurt War­ner, hvor vi tid­li­ge­re har set fle­re stor­fa­vo­rit­ter. Så chan­cen er der for Mor­ten An­der­sen, selv­om det bli­ver sva­ert og vi tror da hel­ler ik­ke, at han kom­mer med,« si­ger od­dsa­et­ter Jep­pe Hel­bo fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.