2 ,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det ser langt om la­en­ge ud til, at Aston Vil­las ned­t­ur er ov­re. Hol­det har set mar­kant bedre ud un­der Ste­ve Bru­ce, som da også er uden ne­der­lag i de fem kam­pe med ham ved ro­ret. Aston Vil­la har godt nok Ross McCor­ma­ck i ka­ran­ta­e­ne, men han har ik­ke spil­let no­gen stor rol­le i den­ne sa­e­son, og An­dre Ay­ew (til­ba­ge ef­ter ka­ran­ta­e­ne) er en me­re end fuld­god er­stat­ning. Brigh­ton har gjort det godt i den­ne sa­e­son, og for­men er også god, men som ud­gangs­punkt er de et dår­li­ge­re hold end Aston Vil­la, og nu hvor ga­ester­ne har fun­det for­men, skal X2 spil­les.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.