4,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn er selv­føl­ge­lig gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp, men va­er­di­en lig­ger på kryd­set. Fak­tisk er halv­de­len af mester­hol­dets ude­kam­pe i den­ne sa­e­son endt uden vin­der, og her må FC Kø­ben­havn oveni und­va­e­re Fe­de­ri­co San­tan­der på grund af ska­de, li­ge­som Tho­mas Dela­ney må­ske også spa­res ef­ter en ska­de holdt ham ude af land­skam­pen man­dag. Der­til kom­mer, at CL-bra­get mod FC Por­to gi­vet­vis har stør­re pri­o­ri­tet end den­ne kamp, så selv om AaB’s form ik­ke er god, er der sta­dig så me­get kva­li­tet i hol­det, at de godt kan hen­te et uaf­gjort re­sul­tat.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.