1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opryk­kero­p­gør med en for klar fa­vo­rit. Lyng­by har gjort det flot, men som det er set tid­li­ge­re i sa­e­so­nen, har de pro­ble­mer, når de mø­der fy­sisk sta­er­ke hold, og i den ka­te­go­ri er Hor­sens i den grad. I sid­ste sa­e­son i 1. di­vi­sion fik Hor­sens po­int i al­le tre kam­pe mod de »kon­ge­blå«, og selv om sej­ren var lidt hel­dig, løb de også med sej­ren i sa­e­so­nens før­ste op­gør. Hor­sens så lidt tra­et­te ud i de sid­ste par kam­pe før land­skampspau­sen, og bør der­for va­e­re et hold, der har haft stor gavn af den, mens Lyng­by ef­ter de flot­te re­sul­ta­ter er ble­vet lidt over­vur­de­re­de.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.