An­kla­ger går ef­ter Uber ef­ter dom

BT - - NEWS -

An­kla­ger Rik­ke Jen­sen ser go­de mu­lig­he­der for at rej­se en sag mod sel­ska­bet Uber, ef­ter at lands­ret­ten i går fastslog, at en Uber-chauf­før har be­dre­vet ulov­lig taxi­kør­sel.

»Uber har va­e­ret sig­tet for med­vir­ken til chauf­fø­rer­nes over­tra­e­del­ser. Nu skal vi se på, om der er grund­lag for at til­ta­le sel­ska­bet. Det tror jeg godt, vi kan. Nu har vi jo lands­ret­tens ord for, at Uber­sy­ste­met er i strid med den dan­ske taxi­lov,« si­ger se­ni­o­r­ankla­ger Rik­ke Jen­sen fra Statsad­vo­ka­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.