Bag­mand­spo­li­ti­et ransa­ger lys­fir­ma

BT - - NEWS -

vil op­for­dre kom­mu­nen til at fin­de en løs­ning.«

I den­ne sa­e­son har Fremad Ama­ger få­et dis­pen­sa­tion af DBU og Di­vi­sions­for­e­nin­gen til at spil­le kam­pe på hjem­me­ba­ne uden lysan­la­eg. Men klub­ben fryg­ter, at den ik­ke får sam­me dis­pen­sa­tion i naeste sa­e­son.

Sel­ska­bet Hesa­light, der er blevet be­skyldt for at ha­ve fi­flet med si­ne regn­ska­ber, blev fre­dag ransa­get af bag­mand­spo­li­ti­et, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Nør­holt blev sig­tet. Sam­ti­dig har in­ve­stor­kred­sen bag Hesa­light be­ga­e­ret sel­ska­bet kon­kurs.

Hesa­light har i de se­ne­ste må­ne­der va­e­ret om­drej­nings­punk­tet i en skan­da­le, hvor in­ve­sto­rer fø­ler sig ført bag ly­set. Ransag­nin­gen sker, ef­ter at Er­hvervs­sty­rel­sen po­li­ti­an­meld­te sel­ska­bet 19. sep­tem­ber.

Lars Nør­holt be­kra­ef­ter i en mail til Ritzau, at han er »sig­tet for for­hold om­kring an­ven­del­se af regn­skabsprin­cip­per­ne i Hesa­light for 2014 og 2015«, men af­vi­ser be­skyld­nin­gen om urent trav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.