Rus­sisk luk­ning af Lin­kedIn be­kym­rer USA

BT - - NEWS -

Det ska­ber be­kym­ring på den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Moskva, at Rusland har be­slut­tet at luk­ke ned for den ame­ri­kan­ske hjem­mesi­de Lin­kedIn.

Luk­nin­gen af Lin­kedIn sker iføl­ge rus­ser­ne, for­di op­lys­nin­ger og per­son­da­ta om rus­si­ske stats­bor­ge­re lig­ger på ser­ve­re uden for Rusland.

»Den­ne be­slut­ning er den før­ste af sin slags og ska­ber en be­kym­ring for, at den­ne be­slut­ning kan bli­ve brugt som be­grun­del­se til frem­over at luk­ke hjem­mesi­der,« sag­de tals­per­so­nen fra am­bas­sa­den, Ma­ria Ol­son, fre­dag.

Rusland me­ner, at det vil ska­be stør­re sik­ker­hed for lan­dets bor­ge­re, hvis op­lys­nin­ger­ne er pla­ce­ret i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.