Tre ma­end fa­engs­let for vold­ta­egt

BT - - NEWS -

Tre ma­end blev i af­tes i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Søn­der­borg va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, sig­tet for at ha­ve vold­ta­get en 17-årig pi­ge.

Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

»De er sig­tet for at ha­ve vold­ta­get pi­gen i Aa­ben­raa i nat,« for­tal­te le­de­ren af lo­kal­po­li­ti­et i Aa­ben­raa, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jan Lam­bert­sen, i går ef­ter­mid­dag.

Han for­tal­te, at de tre an­hold­te er 19, 19 og 23 år gam­le. Der­u­d­over vil han ik­ke forta­el­le no­get om vold­ta­eg­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.