Drøm­men bri­ste­de

BT - - NEWS -

ET SID­STE FAR­VEL Og hav­de på det tids­punkt gjort det i me­re end to døgn.

Den for­mode­de drabs­mand var på det­te tids­punkt for la­engst flyg­tet til Istan­bul. Og fra Istan­bul var han an­gi­ve­ligt al­le­re­de ta­get vi­de­re til hjem­lan­det Sy­ri­en.

Dét trau­ma­ti­se­re­de og krigs­haer­ge­de land, som Ha­mid Fa­rid Mo­ham­med - for­ga­e­ves - hav­de for­søgt at få si­ne to døtre og fra­se­pa­re­re­de hu­stru med til­ba­ge til, for­di han men­te, de var blevet for ve­st­ligt pra­e­get i den for­holds­vis kor­te tid, de hav­de va­e­ret i Dan­mark. Øn­ske­de et nyt liv i Dan­mark Men She­rin øn­ske­de sig ba­re et nyt liv i Dan­mark, hvor hen­des døtre ik­ke hav­de kri­gens ra­eds­ler ta­et på hver ene­ste dag. Der­for hav­de hun gjort det klart for ham, at hun ik­ke vil­le rej­se til­ba­ge.

Hun og Ha­mid kom til Dan­mark med flygt­nin­ge­sta­tus i som­me­ren 2015. De­res to pi­ger, som de hav­de måt­te ef­ter­la­de hos She­rins fora­el­dre i Sy­ri­en, fulg­te ef­ter, da de i fe­bru­ar i år en­de­lig hav­de få­et god­kendt al­le pa­pi­rer om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.