Clark­son er til­ba­ge med nyt bil­pro­gram

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

TID­LI­GE­RE TOP GEAR-VA­ERT En af ver­dens bedst be­tal­te tv-va­er­ter er til­ba­ge. Og der er fart over fel­tet, når Je­re­my Clark­son får co­me­ba­ck i ra­cer­bi­len. Han hø­ster så­le­des strå­len­de an­mel­del­ser i sit nye bil­pro­gram, der fik pre­mi­e­re nat­ten til fre­dag. Clark­son blev sid­ste år fy­ret fra det po­pu­la­e­re pro­gram ’Top Gear’ ef­ter at ha­ve slå­et en af de an­sat­te på pro­gram­met.

Det er fir­ma­et Ama­zon, der har gi­vet ham en su­per eks­klu­siv kon­trakt og et nyt bil­pro­gram. Den­ne gang un­der nav­net ’The Grand Tour’. Og­så den­ne gang har han de to med­va­er­ter Ja­mes May og Ri­chard Ham­mond ved sin si­de. No­get at gla­e­de sig til Je­re­my Clark­son skal iføl­ge fle­re bri­ti­ske me­di­er tje­ne op mod 90 mil­li­o­ner kroner om året over tre år som va­ert på det nye pro­gram.

The Gu­ar­di­an skri­ver om pro­gram­met, at det in­dis­kuta­belt er smukt og ud over det sa­ed­van­li­ge, mens tabloi­da­vi­sen The Sun og­så ro­ser pro­gram­mets stil.

An­mel­del­ser­ne la­eg­ger sam­ti­dig op til, at fans af pro­gram­met ’Top Gear’ har no­get at gla­e­de sig til. For sti­len si­ges at lig­ge me­get ta­et op ad den stil, som Clark­son, May og Ham­mond stod for dér. Dyrt at pro­du­ce­re Den stil fik me­re end 350 mil­li­o­ner se­e­re til at føl­ge med i de tre bi­len­tu­si­a­sters fa­er­den og gjor­de pro­gram­met til et af de mest se­te fak­tapro­gram­mer no­gen­sin­de på bri­ti­ske BBC.

Ef­ter fy­rin­gen af Clark­son har BBC haft sva­ert ved at op­nå li­ge så hø­je se­er­tal, og de tro­fa­ste fans af pro­gram­met har svig­tet.

Ejer og stif­ter af Ama­zon Jeff Bezos ud­ta­ler om ’The Grand Tour’, at det bli­ver et me­get, me­get dyrt pro­gram at pro­du­ce­re.

Ama­zon vil snart lan­ce­re en ny strea­m­ingtje­ne­ste i me­re end 200 lan­de. Den skal ta­ge kam­pen op mod tje­ne­ster som Net­flix og HBO. Her er Je­re­my Clark­son og hans føl­ge ud­set til at va­e­re et af de sto­re tra­ek­pla­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.