Gyl­dent rat til Re­nault

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

Den nye Re­nault Mé­ga­ne har net­op mod­ta­get pri­sen Det Gyld­ne Rat i ka­te­go­ri­en for små/kom­pak­te bi­ler. Bag kårin­gen står 21 eu­ro­pa­ei­ske pu­bli­ka­tio­ner, der blandt an­det in­klu­de­rer Au­to Express i Stor­bri­tan­ni­en, Au­to Plus i Frank­rig og Au­to Bild i Tys­kland. Den nye Mé­ga­ne blev isa­er an­er­kendt for sit dy­na­mi­ske de­sign, og det hø­je tek­no­lo­gi­ske ni­veau i bi­len, som bla­de­ne vur­de­rer of­te kun ses i bi­ler i seg­men­tet over Mé­ga­ne. Det Gyld­ne Rat har ek­si­ste­ret si­den 1976.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.