Ny Ma­z­da CX-5 af­slø­ret

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

Ma­z­da har net­op løf­tet slø­ret for den helt nye CX-5 i for­bin­del­se med Los An­ge­les Au­to Show. Ja­pa­ner­ne får som de før­ste for­nø­jel­sen af den nye CX-5, når den in­tro­du­ce­res på det ja­pan­ske hjem­me­mar­ked i fe­bru­ar 2017 – Dan­mark føl­ger for­ment­lig til som­mer. Her­ef­ter føl­ger re­sten af ver­den. Den nu­va­e­ren­de CX-5, der er den mest solg­te Ma­z­da-mo­del i Eu­ro­pa, sa­el­ges i me­re end 120 for­skel­li­ge lan­de og står for na­e­sten en fjer­de­del af Ma­z­das sam­le­de salg på ver­dens­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.