Ver­dens mind­ste ae g te­par

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

HØJT EL­SKET dag, hvor re­kor­din­de­ha­ve­re fra he­le ver­den rej­ser til Gu­i­ness-ho­ved­kvar­te­ret i Lon­don en­ten for at for at for­sø­ge at sa­et­te en re­kord el­ler for at fejre den, de al­le­re­de har. Mød­tes via so­ci­a­le me­di­er 31-åri­ge Paulo Ga­bri­el da Silva Bar­ros og Katyucia Lie Hos­hino på 28 mød­te hin­an­den via so­ci­a­le me­di­er i 2007, og selv­om de nu er bå­de ny­gif­te og ny­fo­rel­ske­de, teg­ne­de den ind­le­den­de kon­takt ik­ke loven­de.

Katyucia Lie Hos­hino fandt nem­lig sin mand mø­gir­ri­te­ren­de og blo­ke­re­de ham straks, da han kon­tak­te­de hen­de. Da hun halvan­det år se­ne­re løf­te­de blo­ka­den, faldt de to at­ter i snak og be­slut­te­de at mø­des. Kort her­ef­ter blom­stre­de den ka­er­lig­hed, som kun er vok­set si­den.

»Vi er må­ske små, men vi har sto­re hjer­ter og mas­ser af ka­er­lig­hed til hin­an­den så­vel som til al­le an­dre i vores til­va­e­rel­se. Vores liv er ik­ke uden ud­for­drin­ger, men vi er så lyk­ke­li­ge, at vi kan over­vin­de dem sam­men,« si­ger Katyucia Lie Hos­hino.

Par­ret har over vun­det Paulos mang­len­de ev­ne til at gå. Ind­til 2008, hvor de mød­tes, hav­de han trans­por­te­ret sig selv via en tre­hju­let cy­kel be­reg­net til børn, men han la­er­te at gå og ar­bej­der i dag som ad­vo­kat­se­kre­ta­er. Katyucia Lie Hos­hino ar­bej­der på en skøn­heds­sa­lon. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 42: Nem: 55, Mel­lem: 63, Sva­er: 109

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.