Åh nej, Cor­ne­li

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOK UDE AF CL-BRAG på­dra­ger sig en fi­ber­spra­eng­ning i bag­lå­ret, og så vidt jeg kan vur­de­re, er det helt ude­luk­ket, at han kan va­e­re med i vores Cham­pions Le­ague-kamp på tirs­dag mod FC Por­to, si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der hel­ler ik­ke tror, at FCKs an­den ska­de­de an­gri­ber, Fe­de­ri­co San­tan­der, kom­mer i ak­tion.

»Han (Fe­de­ri­co San­tan­der, red.) har ik­ke tra­e­net he­le ugen, og chan­cen for at han kan va­e­re med er vel kun tre pro­mil­le,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der kal­der si­tu­a­tio­nen for ’fru­stre­ren­de’.

»Hel­dig­vis har vi nog­le da­ge til at ta­en­ke si­tu­a­tio­nen godt og grun­digt igen­nem,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der af­vi­ser, at An­dreas Cor­ne­li­us var ska­det in­den kam­pen i Aal­borg.

»Det er kor­rekt, at han ik­ke var med lands­hol­det i Tjek­ki­et. Men det var for­di han hav­de lidt øm­hed i musku­la­tu­ren ef­ter VM-kval-kam­pen mod Ka­sak­h­stan. Rent fak­tisk har han tra­e­net op­ti­malt he­le ugen,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Selv var An­dreas Cor­ne­li­us få­ma­elt om sin ska­de.

»Li­ge nu har jeg sva­ert ved at vur­de­re, hvor slem ska­den er,« lød hans kort­fat­te­de svar til BT. FCK-do­mi­nans Trods de åben­ly­se an­grebs­pro­ble­mer gik FC Kø­ben­havn til pau­sen med en fø­ring på 2-1. For al­le­re­de i det fjer­de mi­nut hav­de Tho­mas Dela­ney bragt de re­ge­ren­de dan­ske fod­bold­me­stre for­an 1-0 på et ho­ved­stød ef­ter en hjør­ne­s­parks­si­tu­a­tion, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen i AaBs vak­len­de for­svar kik­se­de. Det sam­me var til­fa­el­det ved FCKs scor­ing til 2-0, hvor Ras­mus Falk fik lov til at af­slut­te uge­ne­ret. Imid­ler­tid lyk­ke­des det kort før pau­se­sig­na­let for hjem­me­hol­dets Fre­de­rik Børsting at re­du­ce­re og der­med få gen­skabt spa­en­din­gen om kam­pens re­sul­tat.

I an­den halv­leg valg­te FCK at tra­ek­ke sig en smu­le me­re til­ba­ge på ba­nen. Til­sy­ne­la­den­de var ma­na­ger Stå­le Sol­bak­kens trop­per til­fred­se med at sik­re sig en ét­måls­sejr.

Det be­tød, at AaB fik me­re spil. Men nord­jy­der­ne fik til de 7.284 til­sku­e­res sto­re skuf­fel­se ik­ke ud­nyt­tet den me­re tid med bol­den til at ska­be va­e­sent­li­ge må­l­chan­cer. Ta­et-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.