Gla­e­de­ligt gen­syn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MATCHVINDER faldt til jor­den i duel med Lyng­bys Mat­hi­as Tau­ber.

Tau­ber vil sik­kert me­ne, at han spil­le­de bol­den og send­te den til hjør­ne­s­park. Og det har han ret i. Men det var med støt­te­be­net, og for­in­den hav­de han ramt An­dré Bjer­re­gaard med det an­det ben og va­el­tet ham om­kuld i det kri­mi­nel­le felt, så straf­fes­par­ket kun­ne godt for­sva­res, selv om Lyng­by-lej­ren ik­ke var enig.

»Det er ty­de­ligt for mig, at det er Bjer­re­gaard, der ram­mer Tau­ber først,« sag­de Lyng­by-tra­e­ner David Ni­el­sen ef­ter kam­pen.

Men og­så for ham var det tid til selvransa­gel­se.

»Li­ge­som dom­me­ren kun­ne ha­ve va­e­ret fem pro­cent bed­re, så kun­ne vi og­så.«

Ge­ne­relt var Lyng­by bedst i sla­get om midt­ba­nen. Til gen­ga­eld var Hor­sens-for­sva­ret sta­er­kt, og i må­let hav­de østjy­der­ne en red­nings­mand i Ni­ck­las Dan­ne­vang, der vi­ste for­mi­dab­le re­flek­ser og di­ske­de op med tre klas­se­red­nin­ger.

»Vi får skabt de chan­cer, der skal til. Vi score­de ba­re ik­ke,« sag­de David Ni­el­sen.

Og selv­om Lyng­by nok hav­de de fle­ste chan­cer i kam­pen, er det va­erd at hu­ske på, at bå­de An­dré Bjer­re­gaard og for­sva­re­ren Bu­ba­carr San­neh ram­te tra­e­va­er­ket for ga­ester­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.