Ka­h­len­berg har et mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AFKLARET Tho­mas Ka­h­len­berg har ik­ke spil­let fod­bold i den­ne sa­e­son, og der er in­gen ga­ran­ti for, at han kom­mer til det. Brønd­by-spil­le­ren forta­el­ler på klub­bens hjem­mesi­de, at han ven­ter på at bli­ve ope­re­ret, ef­ter at han har dø­jet med pro­ble­mer i lå­ret og hof­ten.

»Der er ik­ke rig­tig no­gen an­den ud­vej end at få la­vet et ind­greb, så nu går jeg og ven­ter på at skul­le ope­re­res,« si­ger den 33-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler.

Brønd­bys an­fø­rer har ik­ke va­e­ret på ba­nen si­den april i år.

Han hå­ber at bli­ve klar til at spil­le med i for­års­sa­e­so­nen.

Hvis ik­ke det lyk­kes, er han afklaret med, at ti­den er ved at va­e­re mo­den til at stop­pe.

»Det er mit over­ord­ne­de mål, men jeg er selv­føl­ge­lig be­vidst om, at det er sid­ste chan­ce, og hvis ik­ke det lyk­kes, er jeg afklaret med, at det er slut til som­mer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.