DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Året er ved at na­er­me sig sin af­slut­ning, og det be­ty­der, at sa­e­so­nen for ud­de­ling af pri­ser be­gyn­der.

Det an­er­kend­te, in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­me­die Hand­ball Pla­net har så­le­des no­mi­ne­ret en grup­pe spil­le­re til pri­sen som årets bed­ste på hver po­si­tion på ba­nen, og her er bå­de Nik­las Lan­din, Mik­kel Han­sen, Hen­rik Møl­l­gaard, Las­se Svan og Hen­rik Toft blandt de no­mi­ne­re­de.

Skal man tro od­ds­sa­et­ter­ne fra Dan­ske Spil, lø­ber bå­de Mik­kel Han­sen og Las­se Svan med en pris. Først­na­evn­te står blot i 1,06 på at bli­ve bed­ste ven­stre ba­ck, mens hur­ti­ge Svan gi­ver 1,95 som bed­ste høj­re fløj.

»Mik­kel Han­sen har haft et 2016, der vel be­ret­ti­ger til, at han vin­der den­ne pris. Las­se Svan har der­u­d­over en fin mu­lig­hed for at vin­de,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.