1,85

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Der bør fal­de man­ge mål i den­ne kamp. Li­ver­pool er me­get of­fen­siv un­der Jür­gen Kl­opp, og selv om man fø­rer ra­ek­ken, er det kun sket én gang, at mod­stan­de­ren er gå­et fra ba­nen uden at sco­re, mens Li­ver­pools of­fen­siv ser skra­em­men­de sta­erk ud. Sout­hamp­ton har ik­ke va­e­ret helt så må­l­rig i den­ne sa­e­son, hvil­ket ha­en­ger sam­men med, at of­fen­si­ven ik­ke er helt så sta­erk som i sid­ste sa­e­son. Hol­det spil­ler dog gan­ske frisk til, og i sid­ste sa­e­son spil­le­de de to hold ret åb­ne kam­pe mod hin­an­den. Der­for spil­les her på, at der sco­res mindst tre gan­ge.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.