2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Nord­s­ja­el­land er nor­malt sta­erk hjem­me på kunst­gra­es­set, hvor man kan spil­le den hur­ti­ge pas­nings­fod­bold, man ger­ne vil prak­ti­se­re. Ud over Kar­lo Bar­to­lec er man i sta­er­ke­ste op­stil­ling og bør der­for kun­ne le­ve­re et godt re­sul­tat mod et AGF-hold, som sta­dig svin­ger alt for me­get. Ga­ester­ne mang­ler syg­doms­ram­te El­mar Bjar­na­son og har ik­ke vun­det i Farum si­den 2010. På frem­med gra­es har de hel­ler ik­ke vun­det si­den sa­e­so­nens før­ste kamp, så alt an­det li­ge skal FCN som mini­mum va­e­re lil­le fa­vo­rit i den­ne kamp. Spil 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.