Hvad skal vi spi­se?

Le­ne Hans­son har sam­men­sat en mad­plan, som kan in­spi­re­re dig og din fa­mi­lie til at spi­se sundt og grønt. Al­le op­skrif­ter er til to

BT - - TEMA - An­de­bryst m/ ap­pels­in­sa­lat Så­dan gør du: Spa­ghet­ti m. to­matsau­ce Så­dan gør du:

1 an­de­bryst 150 g Frisk­kva­er­net pe­ber 2 ap­pels­i­ner 2 rø­de ae­b­ler 2 gu­le­rød­der 1 spsk. olie Rids skin­det på an­de­bry­stet og kry­dr med pe­ber. Steg bry­stet med skind­si­den nedad på en tør pan­de over høj var­me i ca. fem mi­nut­ter på hver si­de. Tag kø­det af og lad det hvi­le i 10 mi­nut­ter. Steg det der­ef­ter med kødsi­den ned i 15 mi­nut­ter, til det er gen­nem­s­tegt. Kry­dr med salt. Lad kø­det hvi­le i 10 mi­nut­ter. Pil ap­pels­i­ner­ne og ska­er dem i ski­ver. Ska­er ae­b­ler­ne i me­get tyn­de bå­de. Skra­el gu­le­rød­der­ne og fort­sa­et med at skra­el­le bre­de strim­ler af dem med en kar­tof­fels­kra­el­ler. Steg ap­pels­i­ner­ne over svag var­me på en pan­de i olie sam­men med ae­b­leski­ver­ne. Kom nu ae­b­le, ap­pels­in og frisk gu­lerod i en skål og mi­ks det sam­men. La­eg sa­la­ten på et fad med an­de­bry­stet. 300 g spa­ghet­ti 200 g mod­ne to­ma­ter 1 hånd­fuld fri­ske ur­ter 1 tsk. kar­ry ½ cm in­ge­fa­er 2 fed hvid­løg ½ løg ½ tsk. kryd­der­salt 1 spsk. oli­veno­lie Kog spa­ghet­tien ef­ter an­vis­nin­gen. Hak to­ma­ter­ne og kom dem i en blen­der. Snit ur­ter­ne me­get fint og kom dem i blen­de­ren med kar­ry, fint­hak­ket in­ge­fa­er, pres­set hvid­løg, fint­hak­ket løg, kryd­der­salt og oli­veno­lie. Blend til blan­din­gen er tykt­fly­den­de. Bland den det med spa­ghet­tien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.