Fra festa­be til årets E-lø­ber

BT - - NYHEDER -

HAEDER i hånd i ti­den 1.01.15,« si­ger To­bi­as We­ber-An­der­sen.

»Det var ren og ska­er sla­lom på de smal­le sti­er. Vi var tit en tur i grøf­ten, men det var sjovt og me­get mo­ti­ve­ren­de at over­ha­le man­ge tu­sin­de lø­be­re.«

De to brød­re kon­kur­re­rer nor­malt mod hin­dan­den i tri­at­lon og har beg­ge va­e­ret på po­di­et, men i Ere­mi­ta­ge­lø­bet løb de sam­men.

»Det var en 13,3 ki­lo­me­ter lang fest. Jeg har al­drig op­le­vet en stem­ning som på ere­mi­ta­ge­løbs­da­gen i Dy­re­ha­ven. Det er sva­ert at be­skri­ve den. Man skal na­e­sten op­le­ve det,« si­ger årets e-lø­ber.

To­bi­as We­ber-An­der­sen og årets kvin­de­li­ge ere­mi­ta­ge­lø­ber, den 58-åri­ge Mo­na Holm Ras­mus­sen fra Lø­be­klub­ben NIMF i Naks­kov, hyl­des ved en fest­lig sam­men­komst på BT.

Her fejrer vi og­så det 19-åri­ge stjer­neskud An­na Emi­lie Møl­ler, Blovstrød Lø­ver­ne, som sat­te løbs­re­kord hos kvinderne med 43.45. En for­bed­ring af Dor­te Vi­b­jergs 18 år gam­le re­kord med 14 se­kun­der.

Sa­et kryds i ka­len­de­ren: Den 49. ud­ga­ve af ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb, ar­ran­ge­ret af Kø­ben­havns Idra­ets-Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT, fin­der sted søn­dag 8. ok­to­ber 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.