JULEMAEND PÅ SKOLEBAENKEN

BT - - NYHEDER -

Godt 200 nis­se­a­spiran­ter fra Dan­mark, Nor­ge, Ca­na­da og USA er for­sam­let på Char­les W. Howard San­ta Claus School i Mi­chi­gan, USA for at trim­me fa­er­dig­he­der­ne op til den fo­re­stå­en­de høj­tid. Sko­len til­by­der tre da­ges tra­e­ning i tra­e­le­ge­tøj, op­la­es­ning, sla­e­de­kør­sel, rens­dyr­ple­je og vig­tigst: Spred­ning af ju­lestem­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.